Szkolenia outdoor

Poszukując definicji szkolenia outdoor lub też samego outdooru jako działalności na łonie natury, natknąć się można na sformułowanie znajdujące się w „Kodeksie outdoor’u”, które mówi: „Przez „zajęcia outdoor” rozumie się zajęcia szkoleniowe, integrujące zespoły lub motywacyjne odbywające się na świeżym powietrzu i wykorzystujące co najmniej jeden z poniższych elementów: gry terenowe, sport amatorski lub wyczynowy, […]

Czytaj więcej...

Imprezy integracyjne dla firm

Z badań przeprowadzonych przez Hays Poland w 2009 roku jasno wynika, że pracownicy dużo wyżej od bonusów, nagród i innych motywatorów typowo finansowych cenią sobie gratyfikacje pozafinansowe, do których zaliczają się m.in. imprezy integracyjne, motywacyjne oraz team buildingowe. Firmowe imprezy integracyjne na dobre zagościły już w naszej rzeczywistości. Rozróżnia je z reguły wysokość budżetu oraz […]

Czytaj więcej...